TEGEVUSED

Teedeehituse ja ehitusprojektide omanikujärelvalve ja ekspertiis, erialane konsultatsioon.

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine Tallinnas

Üldise transpordikoormuse vähendamiseks arendada keskkonnasõbralikke liikumisvõimalusi parandades ühistransporti teenindavat ja kergliikluse infrastruktuuri.