TPJ_logo_29.02.16

TPJ Inseneribüroo on 2004. aastal tegevust alustanud ettevõte. Meie tegevusvaldkonnad on ehituse omanikujärelevalve, teehoiutööde ehitusjärelevalve, teeprojektide ja sillaprojektide ekspertiis ning projektijuhtimine sh

hangete korraldamine. Oleme registreeritud majandustegevuse registris ning meil on teehoiutööde tegevusluba omanikujärelevalve ja teeprojektide ekspertiisi alal.

Meie meeskond koosneb peamiselt kõrgharidusega erialaspetsialistidest, paljudel neist on aastakümnetepikkune tööstaaž ja pikaajalised kogemused projektijuhtimise, järelevalve, haljastuse ja ekspertiisitööde valdkonnas. Meie suuremad tellijad on Tallinna linn ja Maanteeamet, meil on kogemusi ka Euroopa Liidu vahenditest finantseeritavate projektide juhtimisel.

TPJ Inseneribüroo OÜ-le väljastatud sertifikaat tõendab meie juhtimissüsteemi vastavust rahvusvahelise juhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001 2007 nõuetele. Ettevõte on ka Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Asfaldiliidu, Eesti Kvaliteediühingu, Eesti Kommunaalmajanduse Ühingu ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige.