Projektijuhtimise ja omanikujärelevalve eesmärgiks on tagada tellijale projekti kvaliteetne elluviimine vastavalt lepingule, õigusaktidele, tehnilistele normidele ja standarditele optimaalsete kuludega.

TPJ Inseneribüroo OÜ osutab projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenust järgmistes valdkondades:

  • Raudteerajatiste omanikujärelevalve
  • Elektritööde konsultatsioon
  • Teehoiutööde ehitusejärelevalve
  • Omanikujärelevalve
  • Teeprojektide ekspertiisid
  • Sillaehituse omanikujärelevalve, sillaprojektide ekspertiis
  • Muinsuskaitseline järelevalve
  • Haljastuse ekspertiisid ja nõustamine