Haljastus avalikel aladel, ajaloolistes ja kaitsealustes parkides, õuealadel ja aedades

Alevi, linna või küla haljastuse korraldamisel aitame koostöös Tellijaga selgitada välja eesmärgid ja vajadused esteetiliselt väärtusliku välisruumi loomisel (Võõras pilk märkab)

Säästlikud maastikukujundamise ja hooldamise viisid mis on kooskõlas kaalutud otsustega võimaldavad raha ja tegevusi järjepidevalt planeerida, pikemaajaline tegevuskava haljastusega majandamiseks on eluslooduse suhtes VASTUTUSTUNDLIK ja JÄTKUSUUTLIK viis

Kavandajatele, otsustajatele ja tellijatele pakume omanikujärelevalvet :

  1. Ajalooliste ja kaitsealuste parkide rekonstrueerimisel ja taastamisel
  2. Parkide, haljasalade, teemaa haljasalade projekteerimisel ja väljaehitamisel
  3. Haljastusprojektidele lähteülesande koostamisel

Teostame:

  1. Haljastusalaste hangete korraldamist
  2. Haljastusalaseid konsultatsioone
  3. Haljastuse arengu- ja hoolduskavade – väljatöötamist
  4. Koolituste ja õppepäevade läbiviimist : kaitsealuste ja ajalooliste parkide hooldus, puude istutus ja hooldus, haljasalade hoolduse korraldamine, haljastuse protsessid projektlahendustes kuni teostuseni, rajamisel enim ettetulevad probleemid ja takistused, aktuaalset haljastuse rajamisel ja hooldusel jms) pildid

Kasulik teada/ vaata veel:

Tallinnas haljastustegevust reguleerivad õigusaktid:

1.Avalikule alale puude istutamise kord

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=121431&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

2. Tallinna haljastute hoolduse nõuded

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122851&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

3. Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120511&fd=1&leht=6&q_sort=elex_akt.akt_vkp

4.Tallinna linna kaevetööde eeskiri

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=97651&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

Lisaks üldised haljastusvaldkonna normdokumendid:

5. Maa RYL 2010 juhendteatmikud haljastuse rajamiseks (juhendteatmik RT – 89-10727-et Õuetaimestiku hooldusjuhise koostamine; RT 89-10620-et haljasalade mullatööd; RT 89-10639-et Õuealade haljastustööd; jt )

6. EV standard Ilupuude ja Põõsaste istikud EVS 778:2001;

7. Aedniku kutsestandardid http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10087176

8. Puuhoolduse spetsialisti e. arboristi kutsestandardid

i. http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10086961