Riigihange on asjade ehk kaupade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine hankija poolt riigihanke direktiivide tähenduses.

Riigihanke korraldamisel tuleb tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel. Võimaluse korral tuleb eelistada keskkonnasäästlikke lahendusi.

Ehitustööde ja ehitiste projekteerimise riigihangete korraldamiseks on väljatöötatud ka standard EVS 915:2012.

TPJ Inseneribüroo OÜ meeskond omab riigihangete korraldamise ja läbiviimisel üle 10 aastast kogemust.