Meie ettevõte kasutab teehoiutööde omanikujärelevalve teenuse osutamisel kvalifitseeritud ja litsenseeritud personali lahendamaks ka kõige keerulisemaid ehituse käigus tekkivaid probleeme. Pakume kompleksteenust, mis hõlmab hankekorraldust ja tellija nõustamist alates hangete läbi viimisel kuni lepingute sõlmimiseni. Protsess algab tööde planeerimisest. Vahepeal viiakse läbi mitmeid seireprotseduure (mõõteseadmetega mõõtmine) veendumaks materjalide ja tehtud tööde kvaliteedis. Viimases osas viiakse läbi protsess mis on seotud objekti kasutusele võtmisega ning garantiiaegse ülevaatustega. Osutame omanikujärelevalvet ka FIDIC lepingutele.